رسانه ی تبلیغاتی ما اَبزار، اِبراز قدرت شما ست.

جدیدترین سازه های ثبت شده

سازه های ویژه

آژانس تبلیغاتی محیطی تمام خدمت ژیور

ما آژانس تبلیغات محیطی تمام خدمت ژیور مشاور و مجری تبلیغات محیطی استان کردستان هستیم.

تبلیغات محیطی شهر های سنندج و دیواندره و همچنین اتوبانهای استان کردستان در اختیار ما است و با افتخار آماده ارایه خدمت به شما عزیزانیم.