بر اساس گزارش تیرماه دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، این دفتر در ماه گذشته، با تأسیس 34 کانون آگهی و تبلیغاتی و تمدید پروانه فعالیت 74 کانون موافقت کرد که طبق این گزارش آماری، صاحب‌امتیاز 13 کانون تازه‌تأسیس زن و 21 صاحب امتیاز دیگر مرد بوده‌اند و از میان آنان،‌ 2 نفر 20 تا 24 سال،‌ 8 نفر 25 تا 30 سال، 9 نفر 31 تا 35 سال، 8 نفر 36 تا 40 سال، 3 نفر 41 تا 45 سال، یک نفر 46 تا 50 سال و 2 نفر بالای 50 سال سن داشته‌اند.
در تیرماه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تمدید 18 پروانه فعالیت و صدور مجوز برای 7 کانون، بیشترین تعداد مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی را به ثبت رسانده و پس از آن نیز اداره کل استان اصفهان قرار دارد که با تمدید پروانه فعالیت 13 کانون و صدور مجوز برای تأسیس 2 کانون موافقت کرده است. همچنین در این ماه، استان مازندران با صدور 6 مجوز برای راه‌اندازی کانون‌های آگهی و تبلیغاتی تازه‌تأسیس، بیشترین تعداد کانون‌های جدید را پس از استان تهران در خود جای داده است.
شایان ذکر است، در تیرماه نیز همچون گذشته، اغلب متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی را دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی تشکیل داده‌اند. بر اساس گزارش یاد شده، یک نفر از مؤسسان کانون آگهی و تبلیغاتی در ماه گذشته دارای مدرک دکترا، 3 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، 17 نفر دارای مدرک کارشناسی، 5 نفر دارای مدرک کاردانی و 8 نفر دارای مدرک دیپلم بوده‌اند.