خبری خوب برای مجریان تبلیغات محیطی ویژه

مدتی پیش با خبر شدیم پس از سالها انتظار نرم افزاری جهت مدیریت تابلوهای تبلیغاتی آماده گردیده است. پس از ارتباط با صاحبان این نرم افزار و مشاهده دمو و […]

ساخت مدرسه دوکلاسه خیریه در راستای مسئولیت اجتماعی ویژه

امروزه برندها سعی دارند تا مسئولیت خود را به عنوان عضوی از جامعه ایفا نمایند و این امر تبدیل به یک باور اجتماعی شده است که برندها جدا از جامعه […]

۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما گرامی باد. ویژه

۱۲ اردیبهشت روز معلم گرامی باد ویژه

۱۰ اردیبهشت روز خلیج فارس گرامی باد ویژه

۹ اردیبهشت روز شورا ها گرامی باد ویژه